Colle di Rocco VERNACCIA DI CANNARA

Vernaccia di Cannara